Selectați pagina

Au început înscrierile în grădiniţe. Vezi câte locuri sunt în Cluj

Au început înscrierile în grădiniţe. Vezi câte locuri sunt în Cluj

Au început înscrierile în grădiniţe, în judeţul Cluj. În noul an şcolar sunt disponibile 21.336 de lcouri însă o mare partea au fost deja ocupate în etapa de reînscriere.

Astfel, pentru anul şcolar 2021-2022 sunt disponibile 7800 de locuri.

În județul Cluj, din totalul celor celor 21.336 de locuri existente în unitățile de învățământ preuniversitar preșcolar, 13.472 de locuri s-au ocupat în etapa de reînscrieri.

În vederea înscrierii copiilor în grădinițe, în anul școlar 2021-2022, sunt disponibile 7.864 de locuri, dintre care 2.114 în mediul rural și 5.750 în mediul urban, se arată în comunicatul Inspectoratului Şcolar.

În municipiul Cluj-Napoca, din totalul celor 11.861 de locuri existente, în etapa de reînscrieri s-au ocupat 7.292 de locuri și sunt disponibile pentru noi înscrieri 4.569.

Cuprinderea copiilor în unitățile de învățământ preuniversitar preșcolar se realizează în conformitate cu criteriile de departajare generale și specifice.

În situaţia în care într-o unitate de învăţământ preșcolar numărul cererilor de înscriere a copiilor, primite de la părinţi, este mai mare decât numărul de locuri libere, se vor aplica succesiv, criteriile de departajare generale şi criteriile de departajare specifice.

Criteriile generale, în conformitate cu legislația în vigoare, implică dovada faptului că este orfan de ambii părinţi (situaţia copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situaţiei copilului orfan de ambii părinţi).

Că este orfan de un singur părinte, respectiv că are un frate/o soră înmatriculat/înmatriculată, în anul şcolar următor, în unitatea de învăţământ respectivă, precum și deținerea unui document medical eliberat de medicul specialist/certificat de orientare școlară și profesională/certificat de încadrare în grad de handicap a copilului.


În cazul în care numărul cererilor de înscriere primite de la părinţi este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil.

Pentru început se repartizează copiii care îndeplinesc trei dintre criteriile menţionate anterior, apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii şi, în final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile menţionate.

Criteriile specifice de departajare se aplică ulterior criteriilor generale, sunt elaborate și aprobate la nivelul unității de învățământ preuniversitar preșcolar și sunt avizate de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj.


În vederea înscrierii copiilor în învățământul preuniversitar preșcolar, părinții pot opta pentru înscrierea prin intermediul mijloacelor electronice, prin fax, poştă electronică sau telefonic.

Ulterior acestui demers, fiecare unitate de învățământ preuniversitar va comunica părinților informații cu privire la etapa de validare a fişelor de înscriere şi completarea dosarelor de înscriere cu documentele specifice.

Despre autor