Selectați pagina

Cardul de sănătate nu poate fi folosit. Sistemul informatic, indisponibil

Cardul de sănătate nu poate fi folosit. Sistemul informatic,  indisponibil

Sistemul informatic al cardului național de asigurări de sănătate este indisponibil datorita unor probleme tehnice, încă de la ora 09.00 dimineața, potrivit CNAS.

Pacienții se pot totuși prezenta la medic dacă au o urgență. Până la remedierea problemelor tehnice apărute, serviciile medicale, medicamentele și dispozitivele medicale se acordă/se eliberează în regim off-line.

”Pentru transmiterea și validarea serviciilor acordate în această perioadă sunt aplicabile dispozițiile art.199-202 din H.G. 161/2016, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 361 – 364 din H.G. 206/2015, cu modificările și completările ulterioare. În acest sens, până la termenul de raportare a activității lunare pentru perioada în care au fost constatate întreruperi în funcționarea PIAS, președintele CNAS va emite ordin, conform prevederilor legale mai sus menționate”, precizează CNAS

Despre autor