Selectați pagina

Înscrieri în clasa pregătitoare. Câte locuri sunt în școlile din Cluj și care este calendarul

Înscrieri în clasa pregătitoare. Câte locuri sunt în școlile din Cluj și care este calendarul

Inspectoratul Școlar Județean Cluj a afișat circumscripțiile școlare, precum și numărul claselor pregătitoare alocate fiecărei unități de învățământ preuniversitar, potrivit Planului de școlarizare propus, pentru anul școlar 2024-2025 și în conformitate cu prevederile Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2024-2025 și a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2024-2025.

Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2024, inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile metodologice în vigoare.


Toți copiii ai căror părinți solicită înscrierea în clasa pregătitoare la școala de circumscripție sunt înmatriculați la unitatea de învățământ solicitată. Confom Art.2, alin. a), din Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar, O.M.E. nr.4019/martie 2024, prin domiciliu se înțelege inclusiv reședința.

Cum se pot înscrie la școala copiii care au sub 6 ani

Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2024, inclusiv, pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.

Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani, în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2024 și eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar va avea loc în perioada 28 martie -10 aprilie 2024, după cum urmează:

Pentru copiii care au frecventat grădinița – înregistrarea cererilor transmise/depuse la unitățile de învățământ cu nivel preșcolar pentru obținerea recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, conform Anexei 1 la O.M.E. nr. 4019/martie 2024.

Pentru copiii care NU au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate – înregistrarea la CJRAE Cluj a cererilor în vederea evaluării. Evaluarea dezvoltării copiilor se va realiza în fiecare oraș/municipiu, din județul Cluj, conform programului postat pe site-ul I.Ș.J. Cluj, respectiv comunicat de CJRAE Cluj.

Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2024, inclusiv, care nu optează pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare, în anul școlar 2024-2025 sau ai celor pentru care nivelul de dezvoltare nu este corespunzător pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare vor fi consiliați în vederea înscrierii copiilor la grădiniță, în grupa mare.

Ce documente sunt necesare la înscriere

Documente necesare la inscriere:

Cartea de indentitate a parintelui / tutorelui legal care se prezinta la inscriere, in original si copie (nu se solicita cartile de identitate de la ambii parintii; sunt suficiente actele unui singur parinte)

Certificatul de nastere a copilului in original si copie

Recomandarea / evaluarea în vederea înscrierii în clasa pregătitoare (daca e cazul)

Cererea tip care se completeaza pe loc in unitatea de invatamant sau online, dupa care trebuie importata si validata la unitatea respectiva

Alte documente optionale pentru dovedirea indeplinirii criteriilor generale din metodologie respectiv a criteriilor specifice alese de unitate:

existența unui certificat medical de încadrare în grad dehandicap a copilului;

existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului în raport cu care s-a instituit o măsură de protecție specială, potrivit Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;

existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

existența unui frate/unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

Unitatea nu poate solicita alte documente in afara celor mentionate in metodologie pentru îndeplinirea criteriilor generale de departajare si a celor prevăzute în documentul eliberat de unitate pentru îndeplinirea criteriilor specifice de departajare de la nivelul unităţii de învăţământ.

De asemenea, unitatea are obligatia de a inregistra in sistemul informatic toate cererile primite, indiferent daca sunt din circumscriptie sau nu.

Etapa 1:

11 aprilie—14 mai 2024, părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali vor completa/depune/transmite cererile-tip de înscriere.

Toate cererile se depun in prima etapa, chiar daca nu sunt pentru circumscripție ! In a doua etapa se vor putea depune cereri doar pe locurile ramase libere după prima etapa.

Etapa 2:

31 mai—7 iunie 2024: Depunerea/Transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă;

10 iunie—14 iunie 2024: Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor

Cerere-tip de înscriere în clasa pregătitoare – 2024-2025 – etapa I (disponibila din 11 aprilie 2024)

Completare cerere online de înscriere în clasa pregătitoare 2025 – Etapa I ( link disponibil din 11 aprilie 2024)

VEZI AICI CÂTE LOCURI SUNT

Despre autor