Selectați pagina

Medicii români, invitați de ministrul Sănătății să facă parte din comisiile de specialitate

Medicii români, invitați de ministrul Sănătății să facă parte din comisiile de specialitateScor 0%Scor 0%

Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu le-a făcut o invitație inedită medicilor români: să facă parte din comisiile de specialitate ale ministerului Sănătății. Invitația se adresează și medicilor români care profesează în străinătate.

„ȚARĂ ȚARĂ, VREM OSTAȘI! Cei interesați de domeniul sănătății, ați auzit cu siguranță despre COMISIILE DE SPECIALITATE ale Ministerului Sănătății. Despre funcționalitatea lor sau lipsa acesteia, conflicte de interese și modul în care sunt selectate. Facem câteva schimbări: astăzi am semnat ordinul de ministru prin care orice medic român, DIN ȚARĂ SAU DIN STRĂINĂTATE, poate deveni membru în aceste comisii, dacă respectă anumite condiții.
Pentru prima dată, membrii comisiilor de specialitate al Ministerului Sănătăți nu vor mai fi numiți de ministru, ci vor fi selectați printr-un PROCES TRANSPARENT, care ține cont de criterii de profesionalism și integritate. Medicii cu cetățenie română, indiferent dacă profesează în România sau în afara țării, își pot trimite dosarul pentru a intra în procesul de selecție.”, a scris Vlad Voiculescu pe Facebook

Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Sănătății, „această decizie vine după ce lipsa unor criterii de selecție și precizările neclare în cazul conflictelor de interese au condus la apariția unor majore disfuncționalități în constituirea și misiunea comisiilor de specialitate. Ministerul Sănătăţii corectează deficiențele și propune o nouă viziune pentru organizarea și funcționarea comisiilor de specialitate”

Ce condiții trebuie să îndeplinească medicii care se înscriu

• Să fie medic specialist sau cu minim trei ani de studii în domeniul de competență al comisiei, respectiv cadru medical care își desfășoară activitatea de minim 5 ani în domeniul de competență al comisiei;

• Persoană fizică cu cetațenia română,indiferent de domiciliu și țara în care își desfășoară activitatea;

• Cunoscător al unei limbi de circulație internațională;

• Cu abilități de utilizare a mijloacelor moderne de comunicare

Ce trebuie să conțină dosarul medicului care candidează

Pentru înscrierea în procesul de selecție, fiecare candidat trebuie să trimită prin poștă sau să depună la Compartimentul Relații cu Presa și Relații Publice al Ministerului Sănătății un dosar care să conțină:

• cerere de înscriere completată;

• curriculum vitae;

• declarație de interese;

• copia actului de identitate;

• copii ale diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, susţinerea de lucrări, publicarea de articole, dovada implicării în proiecte finanţate internaţional, dovada colaborării cu organizaţii civice;

• cazier judiciar;

• certificatul profesional curent, respectiv documentele echivalente eliberate de organismele profesionale internaționale.

„Profesionalismul candidaților este evaluat pe baza unui punctaj transparent, care ține cont de activitatea clinică și didactică, prezența atestatelor și supraspecializărilor, experiența profesională internațională, publicarea de articole și de cărți medicale, desfășurarea de studii clinice, colaborările cu organizaţii nonguvernamentale ale pacienților.Pe baza acestor criterii se va realiza un puctaj, care va permite realizarea unui clasament al candidaților. Dintre primii 8 membri vor fi aleși prin vot secret președintele, vicepreședintele și secretarul, restul devenind membrii permanenți, iar următorii 8 vor fi membrii supleanți”, se mai arată în comunicatul de presă citat

Conform noului ordin, un număr de 54 de comisii, fiecare reprezentând o specialitate medicală, reunind în total peste 800 de specialiști, vor colabora cu Ministerul Sănătății. Candidații care au probleme de natură penală nu vor fi acceptați, iar dacă ulterior se constată că un membru al vreunei comisii are probleme penale, va fi imediat înlocuit.

Comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății elaborează protocoalele terapeutice, fundamentează deciziile ministrului sănătăţii cu privire la politicile, strategiile şi programele de acţiune în domeniul sănătăţii populaţiei, identifică priorităţile naţionale pe termen scurt, mediu şi lung, propun pachetele de servicii medicale care se asigură în cadrul sistemului de sănătate și îndeplinesc alte sarcini esențiale pentru buna desfășurare a activității ministerului.

Medicii romani, invitati de ministrul Sanatatii sa faca parte din comisiile de specialitate

0%

Summary Ministrul Sanatatii ii invita pe medici sa faca parte din comisiile de sanatate ale Ministerului

Invitatie inedita venita de la ministrul Sanatatii
0%